HOUSE OF RAT / DAVID GEYSEN

performing arts - Rauw Autonoom Theatraal

WERKPLAATS

De werkplaats van House of Rat is een lege ruimte van 13 x 12 mtr die onderdeel is van de broedplaats voor podiumkunst aan De Laan van Poot 97. Dit gebouw ligt in een prachtig natuurgebied aan de rand van De Haag in Scheveningen. (Vogelwijk)

Er is een tribune aanwezig van plastic pallets die in verschillende opstellingen kan worden opgebouwd.
Ook is er een zeer goede geluidsinstallatie en voldoende licht aanwezig om een professionele theatervoorstelling te ondersteunen.

Bij huur van de ruimte en de techniek is het vereist om een eigen professionele technicus mee te nemen.

Voor de rest is de huur van de ruimte niet duur en laagdrempelig.
Het is wel uitsluitend voor de kunsten bestemd.
Dus geen feesten.

Kijk bij contact voor meer informatie.

Hieronder een lijst van ex-gebruikers en samenwerkingen met House of rat en de werkplaats.

Theo Jansen, Thijs Ebbe Fokkens, Theaterschool Rabarber, Huis van Vervoering, Toneelgroep Derf, Toneelgroep ODIA, Neo-fanfare 9×13, HONK, Ensemble Klang, Michael de Roo, New European ensemble, Hartentheater, Dopamime, Sofie Kramer, Jorg Schellekens & Janne Eraker, Teun Wolters, Mattia Pap, Vogelwijk vergadering, Gerolamore, Sheila Bosman, Ingrid Rollema, Theatergroep ROOD, VRIJ Theater, Nina Sondagh & Marjet Moorman, Mischa Lind, Pouya Gourabi, Rewire, Mink Pinkster, Kinderopvang ZO, Otto Rat, David Dramm Michael Jahoda, Carl Beukman, Cezanne Tegelberg & company, Het Vijfde Bedrijf, Parallax Reporter, Beaudil Elzenga, Donny Singh E.A

GeschiedenisLoods - voorterrein 1981

https://www.atlantikwallmuseum.nl/nl/atlantikwall/widerstandsnesten/widerstandsnest-325

Widerstandsnest 325 was gelegen aan de Laan van Poot. Bij de kruising van de Laan van Poot met de Nachtegaallaan was een groot garagegebouw geplaatst. Naast de garage waren er in het pand ook drie kantoren, een werkplaats, een motorenrevisie werkplaats, een schaftlokaal, een magazijn en een spoelplaats. Direct naast de garage ligt de Abraham Schierbeektuin, een vogeltuin. Deze vogeltuin is in 1928 opgericht door de Algemene Vereniging Natuurbescherming en werd vanaf 1941 beheerd door André van der Laan.

De Duitse Hauptmann Gerhardt had het nog aan de stok gekregen met André van der Laan; Duitse militairen hadden tegen kerst 1942 de toppen uit een aantal sparren gezaagd om als kerstboom te gebruiken, en duiven geschoten om kerstmaaltijden van te maken. Gerhardt beloofde dat het nooit meer zou gebeuren, hetgeen Van der Laan een pak van het hart was; in de tuin lagen wapens van het verzet verborgen.

Bezetting

Widerstandsnest 325 werd verdedigd door een klein detachement. Deze bestond uit 1 officier, 10 onderofficieren en 27 manschappen, zij werden aangevoerd door Hauptmann Gerhardt. De bewapening bestond uit 3 × Leichtes Maschinengewehr.

In het bestemmingsplan staat onder de titel Provinciaal beleid:

“Voor bestemmingsplan Duindorp – Bosjes van Poot zijn de volgende kenmerkende structuren en elementen van belang:
– Het duingebied van de Bosjes van Poot
– De resten van de Atlantikwall, een 2685 kilometer lange verdedigingslinie die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog aanlegden om een geallieerde invasie te voorkomen. In de Bosjes van Poot bevindt zich een een bunker met een open geschutsopstelling, een onderdeel van de Atlantikwall.

Loods - voorterrein kwekerijHierbij wordt dus wel de onder het zand begraven bunker op de hoek van de Houtrustweg en de Nieboerweg genoemd, maar niet de loods, terwijl deze onder de naam “Widerstandsnest 325″ onderdeel uitmaakte van dezelfde verdedigingslinie (website Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen”).

In het bestemmingsplan wordt binnen de bestemming “Natuur” dan ook expliciet gesproken over “het behoud en/of herstel van de in het gebied gelegen overblijfselen van de Atlantikwall”, terwijl een dergelijke bestemming binnen de bestemming “Groen” ontbreekt. De loods, als grotendeels uit hout opgetrokken bouwwerk uit die periode ongetwijfeld zeldzamer dan een betonnen bunker, wordt in het bestemmingsplan om onduidelijke redenen niet vanuit dat perspectief beschouwd. Er wordt slechts melding gemaakt van “een karakteristieke loods uit de Tweede Wereldoorlog”. Daarbij zou nog in overweging moeten worden genomen of dat karakteristieke voorkomen geen deel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht. De gemeentelijke kaart met de grenzen daarvan suggereert op zijn minst dat dit zou moeten gelden voor de gevel aan de kant van Laan van Poot.

Loods: vroeger en nu