Privacyverklaring

Theatergezelschap House of Rat, gevestigd aan Laan van Poot 97, 2566 EA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor het versturen van onze nieuwsbrief (ieder kwartaal) en voor het uitnodigen voor onze voorstellingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Theatergezelschap House of Rat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

– Naam
– E-mailadres

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houseofrat.nl.

Theatergezelschap House of Rat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@houseofrat.nl.