HOUSE OF RAT / DAVID GEYSEN

performing arts - Rauw Autonoom Theatraal

Wat gebeurt daar in die loods?

Al sinds 1986 wordt de loods gebruikt voor culturele activiteiten. Jarenlang repeteerde Toneelgroep De Appel er en speelde er zomers voorstellingen. Later kwam daar Toneelgroep Alba bij.

Toen De Appel verdween kwam Theaterschool Rabarber in de loods en niet veel later Bureau Dégradé, een voortvloeisel uit De Appel. In 2022 werd Dégradé hernoemd tot House of Rat.

Sinds 2018 is de loods een broedplaats voor podiumkunsten (zie ook broedplaatsennota 21-24). Het is ook meteen de enige broedplaats voor podiumkunsten. Naast Rabarber en House of Rat maken Theo Jansen (strandbeesten), Thijs Ebbe Fokkens (kunstenaar), het Hart Theater en ZoKinderopvang gebruik van de loods.

In 2020 gaf de centrale vastgoedorganisatie van de gemeente aan dat de loods gesloopt moest worden en verder niet onderhouden zou worden.

Omdat alternatieve locaties niet voor handen waren (en zijn), is aan de gemeente, met steun van de gemeenteraad, gevraagd om de loods langer aan te houden.

Wij zijn van mening dat de huidige bezetting met kleine aanpassingen gecontinueerd kan worden, tenminste tot er nieuwe ruimte elders is gevonden.

Zolang wij er zitten willen we de voorstellingen die ontwikkeld worden in de loods er ook kunnen presenteren, evenals performances die wij vinden passen, omdat dat een wezenlijk onderdeel van de broedplaatsfunctie is. Maar ook omdat er geen betaalbare kleine zalen zijn.

Er is een petitie in voorbereiding, maar tijdens het open huis kan ook een handtekeningenlijst ondertekend worden. Kom gerust een kijkje nemen!

House of Rat

Ingrid Rollema, voorzitter
Peter Bos, penningmeester
Imro Blom, secretaris
David Geysen, artistiek leider
Alec Martel, zakelijk leider
Beaudil Elzenga, actrice, communicatie

Rabarber

Leontine van Vlerken, zakelijk leider/bestuurder